แผนฝึกอบรมประจำปี 2567

เรียนเชิญผู้สนใจทุกท่านเข้าร่วมฝึกอบรม โครงการพัฒนาทักษะผู้ควบคุมดูแลเครื่องมือวัด (Upskill & Reskill) ประจำปี 2567ดาวน์โหลดใบสมัคร ได้ที่ >>> https://drive.google.com/…/1fchJH9eZYAqougTRQPR

readmore...

แผนฝึกอบรมประจำปี 2566

เรียนเชิญผู้สนใจทุกท่านเข้าร่วมฝึกอบรม โครงการพัฒนาทักษะผู้ควบคุมดูแลเครื่องมือวัด (Upskill & Reskill) ประจำปี 2566ดาวน์โหลดใบสมัคร #เดือนธันวาคม ได้ที่ >>> https://drive.g

readmore...

บุคลากรห้องปฏิบัติการทดสอบชิ้นงานโลหะและเครื่องประดับโลหะมีค่า

บุคลากรห้องปฏิบัติการทดสอบชิ้นงานโลหะและเครื่องประดับโลหะมีค่า สังกัดศูนย์สอบเทียบเครื่องมือวัดอุตสาหกรรม คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี มทร.อีสาน เข้าร่วมงานสัมมนาการถ่ายทอดองค์ความรู้ เรื่อง “ม

readmore...

ศูนย์สอบเทียบฯ มทร.อีสาน เข้ารับการอบรมการจัดทำมาตรฐานสำหรับห้องปฏิบัติการวิเคราะห์ด้านอัญมณีและเครื่องประดับ

ศูนย์สอบเทียบเครื่องมือวัดอุตสาหกรรม คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี เข้ารับการอบรมการจัดทำมาตรฐานสำหรับห้องปฏิบัติการวิเคราะห์ด้านอัญมณีและเครื่องประดับ (ทดสอบเปอร์เซ็นทองคำ) และรับการตรวจสอบความพร้อมข

readmore...

ศูนย์สอบเทียบเครื่องมือวัดอุตสาหกรรม จัดโครงการพัฒนาทักษะ ผู้ควบคุมดูแลเครื่องมือวัด (Upskill & Reskill)

ศูนย์สอบเทียบเครื่องมือวัดอุตสาหกรรม จัดโครงการพัฒนาทักษะ ผู้ควบคุมดูแลเครื่องมือวัด (Upskill & Reskill) ให้บริการความรู้ทางวิชาการแก่บุคลากรในสถานประกอบการภาคอุตสาหกรรม หลักสูตร “การสอบเทียบเครื่

readmore...

บุคลากรศูนย์สอบเทียบเครื่องมือวัดอุตสาหกรรม มทร.อีสาน นครราชสีมา ให้บริการความรู้ทางวิชาการ

บุคลากรศูนย์สอบเทียบเครื่องมือวัดอุตสาหกรรมมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน นครราชสีมา ให้บริการความรู้ทางวิชาการ หลักสูตร “การสอบเทียบไมโครมิเตอร์และเวอร์เนียร์คาร์ลิเปอร์ด้วยเกจบล็อก” แก่นักศึกษาสาข

readmore...

ศูนย์สอบเทียบเครื่องมือวัดฯ จัดโครงการพัฒนาทักษะผู้ควบคุมดูแลเครื่องมือวัด (Upskill & Reskill)

ศูนย์สอบเทียบเครื่องมือวัดอุตสาหกรรม คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี มทร.อีสาน ได้จัดโครงการพัฒนาทักษะผู้ควบคุมดูแลเครื่องมือวัด (Upskill & Reskill) ให้บริการความรู้ทางวิชาการภาคทฤษฏีและภาคปฏิบัติแก

readmore...

บุคลากรศูนย์สอบเทียบฯ มมทร.อีสาน ให้บริการความรู้ทางวิชาการ แก่นักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

บุคลากรศูนย์สอบเทียบเครื่องมือวัดอุตสาหกรรมมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน นครราชสีมา ให้บริการความรู้ทางวิชาการ หลักสูตร “การสอบเทียบเครื่องมือวัด” (Part 2) แก่นักศึกษาสาขาวิชาวิศวกรรมพรีซิชั่น ประจ

readmore...

ศูนย์สอบเทียบเครื่องมือวัดฯ มทร.อีสานจัดโครงการพัฒนาทักษะผู้ควบคุมดูแลเครื่องมือวัด (Upskill & Reskill)

ศูนย์สอบเทียบเครื่องมือวัดอุตสาหกรรม คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี มทร.อีสาน ได้จัดโครงการพัฒนาทักษะผู้ควบคุมดูแลเครื่องมือวัด (Upskill & Reskill) ให้บริการความรู้ทางวิชาการภาคทฤษฏีและภาคปฏิบัติแก

readmore...