บุคลากรห้องปฏิบัติการทดสอบชิ้นงานโลหะและเครื่องประดับโลหะมีค่า

บุคลากรห้องปฏิบัติการทดสอบชิ้นงานโลหะและเครื่องประดับโลหะมีค่า สังกัดศูนย์สอบเทียบเครื่องมือวัดอุตสาหกรรม คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี มทร.อีสาน เข้าร่วมงานสัมมนาการถ่ายทอดองค์ความรู้ เรื่อง “มาตรฐานห้องปฏิบัติการ สร้างความเชื่อถือที่ยั่งยืนตลอดห่วงโซ่อุปทานอุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับของประเทศไทย” ในวันศุกร์ที่ 10 กุมภาพันธ์ 2566 ณ ห้องพลแสน ชั้น 2 โรงแรมเซ็นทารา นครราชสีมา