ติดต่อเรา

ศูนย์สอบเทียบเครื่องมือวัดอุตสาหกรรม คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน นครราชสีมา
744 ถนนสุรนารายณ์ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา 30000
โทรศัพท์ 0 4423 3000 ต่อ 1952, 1955 โทร 093-3275748

CENTER OF INDUSTRIAL INSTRUMENT CALIBRATION : CICRMUTI FACULTY OF ENGINEERING AND ARCHITECTURE RAJAMANGALA UNIVERSITY OF TECHNOLOGY ISAN 744 Suranarai Rd., Naimuang, Muang Nakhonratchasima 30000 Tel. 0 4423 3000 , Ext.1952, 1955 Fax. 0 4423 3074 www.cic.rmuti.ac.th