บุคลากร

ณฐกร กุลกิจธขจร
หัวหน้าศูนย์สอบเทียบเครื่องมือวัดอุตสาหกรรม
เจ้าหน้าที่สอบเทียบด้านมิติ

ผศ.ธนาฒน์ สุกนวล
ผู้จัดการวิชาการ (TM)

จันทร์ฉาย ดาแก้ว
ผู้จัดการคุณภาพ (QM)
หัวหน้าฝ่ายงานบริการและเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานบริหาร

ณัฐพล ใจแจ้ง
หัวหน้าห้องปฏิบัติการสอบเทียบ
เจ้าหน้าที่สอบเทียบ ด้านไฟฟ้า อุณหภูมิและเครื่องชั่ง

เพ็ญพักตร์ ภักดี
เจ้าหน้าที่การตลาด