ศูนย์สอบเทียบฯ มทร.อีสาน เข้ารับการอบรมการจัดทำมาตรฐานสำหรับห้องปฏิบัติการวิเคราะห์ด้านอัญมณีและเครื่องประดับ

ศูนย์สอบเทียบเครื่องมือวัดอุตสาหกรรม คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี เข้ารับการอบรมการจัดทำมาตรฐานสำหรับห้องปฏิบัติการวิเคราะห์ด้านอัญมณีและเครื่องประดับ (ทดสอบเปอร์เซ็นทองคำ) และรับการตรวจสอบความพร้อมของเครื่องมือเพื่อจัดตั้งห้องปฏิบัติการทดสอบ (Testing) ตามมาตรฐาน GIT Standard ซึ่งจัดโดยสถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับแห่งชาติ (องค์การมหาชน) ระหว่างวันที่ 18-19 มกราคม 2566 ณ ชั้น 2 ห้องปาริชาติ อาคารปฏิบัติการคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี มทร.อีสาน