ศูนย์สอบเทียบเครื่องมือวัดฯ จัดโครงการพัฒนาทักษะผู้ควบคุมดูแลเครื่องมือวัด (Upskill & Reskill)

ศูนย์สอบเทียบเครื่องมือวัดอุตสาหกรรม คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี มทร.อีสาน ได้จัดโครงการพัฒนาทักษะผู้ควบคุมดูแลเครื่องมือวัด (Upskill & Reskill) ให้บริการความรู้ทางวิชาการภาคทฤษฏีและภาคปฏิบัติแก่ช่างเทคนิคของสถานประกอบการภาคอุตสาหกรรม เรื่อง “การสอบเทียบเครื่องชั่งอิเล็กทรอนิกส์” วันที่ 16 กันยายน 2565 ณ อาคารปฏิบัติการคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี (36) มทร.อีสาน

ศูนย์สอบเทียบโคราช #ศูนย์สอบเทียบนครราชสีมา #ศูนย์สอบเทียบเครื่องมือวัดอุตสาหกรรม #ศูนย์สอบเทียบเครื่องมือวัดอุสาหกรรม #cicrmuti