แผนฝึกอบรมประจำปี 2567

เรียนเชิญผู้สนใจทุกท่านเข้าร่วมฝึกอบรม โครงการพัฒนาทักษะผู้ควบคุมดูแลเครื่องมือวัด (Upskill & Reskill) ประจำปี 2567ดาวน์โหลดใบสมัคร ได้ที่ >>> https://drive.google.com/…/1fchJH9eZYAqougTRQPR

readmore...