แผนฝึกอบรมประจำปี 2566

เรียนเชิญผู้สนใจทุกท่านเข้าร่วมฝึกอบรม โครงการพัฒนาทักษะผู้ควบคุมดูแลเครื่องมือวัด (Upskill & Reskill) ประจำปี 2566ดาวน์โหลดใบสมัคร #เดือนธันวาคม ได้ที่ >>> https://drive.g

readmore...