บุคลากรห้องปฏิบัติการทดสอบชิ้นงานโลหะและเครื่องประดับโลหะมีค่า

บุคลากรห้องปฏิบัติการทดสอบชิ้นงานโลหะและเครื่องประดับโลหะมีค่า สังกัดศูนย์สอบเทียบเครื่องมือวัดอุตสาหกรรม คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี มทร.อีสาน เข้าร่วมงานสัมมนาการถ่ายทอดองค์ความรู้ เรื่อง “ม

readmore...