ศูนย์สอบเทียบฯ มทร.อีสาน เข้ารับการอบรมการจัดทำมาตรฐานสำหรับห้องปฏิบัติการวิเคราะห์ด้านอัญมณีและเครื่องประดับ

ศูนย์สอบเทียบเครื่องมือวัดอุตสาหกรรม คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี เข้ารับการอบรมการจัดทำมาตรฐานสำหรับห้องปฏิบัติการวิเคราะห์ด้านอัญมณีและเครื่องประดับ (ทดสอบเปอร์เซ็นทองคำ) และรับการตรวจสอบความพร้อมข

readmore...