หลักสูตรฝึกอบรม ประจำเดือนตุลาคม

หลักสูตรฝึกอบรม ประจำเดือนตุลาคม วันที่อบรม ชื่อหลักสูตร ค่าลงทะเบียน รายละเอียดหลักสูตร ลงทะเบียน 27-28/10/2565   1.การสอบเทียบไมโครมิเตอร์และเวอร์เนียร์คาลิเปอร์ด้วยเกจบล็อก (2 วัน) (15 คน

readmore...

ศูนย์สอบเทียบเครื่องมือวัดอุตสาหกรรม ให้การต้อนรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 จากโรงเรียนสุรวิวัฒน์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

ศูนย์สอบเทียบเครื่องมือวัดอุตสาหกรรม ให้การต้อนรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 จากโรงเรียนสุรวิวัฒน์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี จำนวน 4 ราย เข้าฝึกประสบการณ์อาชีพและจิตอาสาและรับการถ่ายทอดความรู้เกี

readmore...

แผนการฝึกอบรมประจำปี 2565

ลำดับ ชื่อโครงการ ลงทะเบียน 1. โครงการฝึกอบรมเชิงวิชาการ หลักสูตร “การสอบเทียบเครื่องมือวัดอุตสาหกรรมตาม ข้อกำหนดระบบคุณภาพ ISO 9001:2015ข้อ 7.1.5″ (2 วัน) (25 คน) ลงทะเบียน 2. โครงการฝึกอ

readmore...