แก่นักศึกษา ชันปีที่ 2 สาขาวิชาวิ

ศูนย์สอบเทียบเครื่องมือวัดอุตสาหกรรม มทร.อีสาน ให้บริการความรู้ทางวิชาการ แก่นักศึกษา ชันปีที่ 2 สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี มทร.อีสาน หลักสูตร “การสอบเทียบเครื่องมือว

readmore...

ศูนย์สอบเทียบเครื่องมือวัดอุตสาหกรรม จัดโครงการพัฒนาทักษะผู้ควบคุมดูแลเครื่องมือวัด (Upskill & Reskill)

ศูนย์สอบเทียบเครื่องมือวัดอุตสาหกรรม จัดโครงการพัฒนาทักษะผู้ควบคุมดูแลเครื่องมือวัด (Upskill & Reskill) ให้บริการความรู้เชิงปฏิบัตการ แก่ช่างเทคนิคของสถานประกอบการภาคอุตสาหกรรมและเจ้าหน้าที่ห้องปฏ

readmore...

ศูนย์สอบเทียบฯ ให้การต้อนรับ รองศาสตราจารย์ ดร.พรสิริ จงกล คณบดีสำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

ศูนย์สอบเทียบเครื่องมือวัดอุตสาหกรรม ให้การต้อนรับ รองศาสตราจารย์ ดร.พรสิริ จงกล คณบดีสำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี พร้อมด้วยคณะทำงาน เข้าดูงาน ห้องปฏิบัติการสอบเทียบของศูนย์สอบเ

readmore...