บุคลากรศูนย์สอบเทียบฯ คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ มทร. อีสาน ร่วมทีมงานจิตอาสาของคณะ ลงพื้นที่บริการประชาขนพื้นที่ ตำบลโคกสูง

บุคลากรศูนย์สอบเทียบฯ คณะวิศกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ มทร.อีสาน นครราชสีมา ร่วมเป็นจิตอาสา ช่วยเหลือซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้า ให้กับ ผู้ประสบภัยน้ำท่วม ในวันที่ 12 ตุลาคม 2564 ณ วัดลำเชิงไกร ตำบลโคกสูง อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา ซึ่งในครั้งนี้มีประชาชน นำเครื่องใช้ไฟฟ้า ที่ถูกน้ำท่วม เช่น ตู้เย็น พัดลม สว่าน ตู้แช่ หม้อหุงข้าว เครื่องปั่น จักรเย็บผ้า มาซ่อม เป็นจำนวนมาก