ขอเชิญท่านที่สนใจเข้าร่วม ฝึกอบรมหลักสูตรการสอบเทียบเครื่องมือวัดอุตสาหกรรม

ศูนย์สอบเทียบเครื่องมือวัดอุตสาหกรรม มทร.อีสาน
📣📣 ขอเชิญท่านที่สนใจเข้าร่วม ฝึกอบรมหลักสูตรการสอบเทียบเครื่องมือวัดอุตสาหกรรม อบรมฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย พร้อมใบประกาศนียบัตร(Certificate)

ลงทะเบียนสำรองที่นั่ง 📌📌📌 https://drive.google.com/…/1ngE3c4Pr9nMBpjLeHdUDi2jR4oR…

หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร. 093-327-5748 คุณณฐกร กุลกิจธนขจร