ศูนย์สอบเทียบฯ มทร.อีสาน ขอเรียนเชิญผู้สนใจทุกท่านเข้าร่วมฝึกอบรม โครงการพัฒนาทักษะ ผู้ควบคุมดูแลเครื่องมือวัด (Upskill & Reskill)

ศูนย์สอบเทียบเครื่องมือวัดอุตสาหกรรม มทร.อีสาน ขอเรียนเชิญผู้สนใจทุกท่านเข้าร่วมฝึกอบรม โครงการพัฒนาทักษะ ผู้ควบคุมดูแลเครื่องมือวัด (Upskill & Reskill) ท่านที่สนใจสามารถดาว์นโหลดใบสมัครและกำหนดการสัมมนา เรื่อง “การสอบเทียบเครื่องมือวัดอุตสาหกรรมตามข้อกำหนดของระบบคุณภาพมาตรฐาน ISO 9001:2015 ” ข้อ 7.1.5 #ดาวน์โหลดใบสมัคร ได้ที่นี่ https://drive.google.com/…/1fJ9Pc5k…

สอบถามรายละเอียด เพิ่มเติม โทร.093-3275748 คุณณฐกร 092-9749150 คุณเพ็ญพักตร์

#ศูนย์สอบเทียบโคราช#ศูนย์สอบเทียบมทร#ศูนย์สอบเทียบนครราชสีมา#ศูนย์สอบเทียบเครื่องมือวัดอุตสาหกรรม#ศูนย์สอบเทียบเครื่องมือวัดอุสาหกรรม