หลักสูตรฝึกอบรม ประจำเดือนตุลาคม

หลักสูตรฝึกอบรม ประจำเดือนตุลาคม วันที่อบรม ชื่อหลักสูตร ค่าลงทะเบียน รายละเอียดหลักสูตร ลงทะเบียน 27-28/10/2565   1.การสอบเทียบไมโครมิเตอร์และเวอร์เนียร์คาลิเปอร์ด้วยเกจบล็อก (2 วัน) (15 คน

readmore...