ศูนย์สอบเทียบเครื่องมือวัดอุสาหกรรม มทร.อีสาน ให้บริการสอบเทียบเครื่องมือวัตอุตสาหกรรม และให้บริการฝึกจัดอบรมสัมมนาทั้งในและภายนอกสถานที่