ขอเรียนเชิญผู้สนใจทุกท่านเข้าร่วมฝึกอบรม โครงการพัฒนาทักษะ ผู้ควบคุมดูแลเครื่องมือวัด (Upskill & Reskill)

ศูนย์สอบเทียบเครื่องมือวัดอุตสาหกรรม มทร.อีสาน ขอเรียนเชิญผู้สนใจทุกท่านเข้าร่วมฝึกอบรม โครงการพัฒนาทักษะ ผู้ควบคุมดูแลเครื่องมือวัด (Upskill & Reskill) ท่านที่สนใจสามารถดาว์นโหลดใบสมัครและกำหนดการสัมมนา เรื่อง “การสอบเทียบเครื่องมือวัดอุตสาหกรรมตามข้อกำหนดของระบบคุณภาพมาตรฐาน ISO 9001:2015 ” ข้อ 7.1.5

ดาวน์โหลดใบสมัคร ได้ที่นี่ https://drive.google.com/…/1sfNjN8COM4l7hC7mm6y…/view… สอบถามรายละเอียด เพิ่มเติม โทร.093-3275748 คุณณฐกร 092-9749150 คุณเพ็ญพักตร์